Opera Koor Dordrecht is opgeheven

Voorjaarsconcert april 2019

Operakoor Dordrecht heeft in 2018 zijn 25-jarig bestaan gevierd met een prachtig concert in de Wilhelminakerk hier ter plaatse. Diverse kranten hebben daar ook ruim aandacht aan besteed, wat door het bestuur zeer is gewaardeerd.

In 2020 stond het concert gepland op zondag 22 maart. Echter begin maart werd alles anders. Het Corona- virus heeft ons land bereikt en inmiddels kennen we de gevolgen ervan. Het concert werd uitgesteld tot 21 juni, maar ook dat bleek niet mogelijk binnen de geldende regels.

Wanneer zingen in een koor weer veilig is kan nu nog niet beantwoord worden. Mede hierdoor en terugloop van leden en vooral ook de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden heeft het bestuur van het Operakoor Dordrecht, spijtig genoeg, moeten besluiten het koor per 1 juni 2020 op te heffen.

Aan een koor-geschiedenis van 27 jaar is dus helaas een abrupt einde gekomen.

Het is niet uitgesloten, dat er na deze corona-crisis nog een poging gedaan wordt weer een operakoor in het leven te roepen. Deze prachtige muziek blijft immers de moeite waard om gehoord te worden, zeker ook in Dordrecht.